ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ